Thủ tục để hưởng chế độ thai sản cho nam khi vợ mất do sinh con

Chào Công ty thám tử Kỳ Phát, Tôi đóng bảo hiểm xã hội 4 năm liên tục đến nay. Tháng 4/2017, vợ tôi sinh con nhưng do sinh khó nên vợ tôi đã mất, con tôi còn sống. Chế độ thai sản cho nam khi vợ mất như thế nào? Tôi phải làm thủ tục gì để được hưởng chế độ? (Thanh L.)


Tìm hiểu về:

Thám tử chuyên nghiệp


Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho công ty chúng tôi. Với câu hỏi về chế độ thai sản nam khi vợ mất, Công ty thám tử tư Kỳ Phát xin được trả lời bạn như sau:

Thứ nhất, về chế độ thai sản cho nam khi vợ mất do sinh con:

Căn cứ khoản 2 Điều 10 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

“Điều 10. Thời gian hưởng chế độ thai sản

2. Trường hợp mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội và được hướng dẫn cụ thể như sau:

b) Trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người cha.

d) Trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội nhưng người mẹ không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội mà chết thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người cha.

đ) Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng quy định tại điểm b và điểm d khoản này mà không nghỉ việc thì ngoài tiền lương vẫn được hưởng chế độ thai sản. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người mẹ.

e) Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người cha.

g) Đối với trường hợp quy định tại các điểm b, d và e khoản này mà người cha đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội”.

Do thông tin bạn; cung cấp không đầy đủ nên công ty thám tử tư Kỳ Phát chia trường hợp như sau:

+) Nếu bạn và vợ đều tham gia BHXH; vợ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản; thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của vợ bạn.

+) Nếu vợ bạn tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản hoặc chỉ có bạn tham gia BHXH; thì bạn sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản kể từ thời điểm vợ mất đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

Lưu ý: trường hợp cả bạn và vợ đều tham gia BHXH, vợ bạn mất; bạn không nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì ngoài tiền lương vẫn được hưởng chế độ thai sản.

Thứ hai, về hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho lao động nam:

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 11 Quyết định 636/QĐ-BHXH quy định:

“Điều 11. Trách nhiệm của người lao động

2.Trường hợp hưởng chế độ thai sản.

2.3.2. Trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia BHXH và đều đủ Điều kiện hưởng trợ cấp thì người cha:

– Nộp hồ sơ quy định tại Tiết 2.3.1 Điểm 2.3 Khoản này cho người sử dụng lao động nơi người mẹ đóng BHXH đối với trường hợp mẹ tham gia BHXH đủ Điều kiện hưởng trợ cấp (để giải quyết trợ cấp một lần khi sinh con và trợ cấp cho thời gian người mẹ hưởng khi còn sống hoặc giải quyết trợ cấp đối với người cha trong trường hợp người cha tham gia BHXH nhưng không nghỉ việc);

– Nộp hồ sơ như quy định tại Tiết 2.3.1 Điểm 2.3 Khoản này cho người sử dụng lao động nơi người cha đóng BHXH để hưởng trợ cấp cho thời gian hưởng của người cha sau khi mẹ chết;

2.3.3. Trường hợp chỉ có người cha tham gia BHXH thì người cha nộp hồ sơ quy định tại Tiết 2.3.1 Điểm 2.3 Khoản này (trừ Tiết 2.2.3 Điểm 2.2 Khoản 2 Điều 9) cho người sử dụng lao động nơi người cha đóng BHXH;”

Theo đó, công ty thám tử tư Kỳ Phát khuyên bạn cần chuẩn bị giấy tờ sau:

- Giấy khai sinh của con (bản sao có công chứng hoặc chứng thực).

- Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của vợ bạn (bản sao chứng thực).

- Trường hợp nếu vợ bạn không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì bạn cần mang thêm chứng minh thư của vợ.

Kết luận:

Về thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản:

+) Nếu vợ bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thì bạn được nghỉ với thời gian còn lại của vợ.

+) Nếu vợ bạn không đủ điều kiện hoặc chỉ có bạn tham gia BHXH; bạn được nghỉ từ thời điểm vợ mất đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

Về hồ sơ bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

+) Giấy khai sinh của con(bản chính hoặc bản sao có chứng thực);

+) Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của vợ bạn;

+) Chứng minh thư của vợ bạn (nếu vợ bạn không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản).

Trên đây là tư vấn của thám tử tư Kỳ Phát về chế độ thai sản cho nam khi vợ mất do sinh con. Trân trọng kính chào!